Odborné zázemie

4 stáli pracovníci:

Ing. Štefánia Huntejová, PhD.

absolventka Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre (1971),

Fakulta agronomická, odbor: fytotechnika

Ing. Mária Némethová

absolventka Technickej univerzity vo Zvolene (2008),

Fakulta ekológie a environmentalistiky, odbor: ekológia krajiny a ochrana prírody

Ing. Lucia Vojtášová

absolventka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,

ekonomická fakulta (2002)


voľné združenie poľnohospodárskych poradcov rôznych odborností je zárukou komplexnosti poradenských výstupov.

otvorený okruh externých spolupracovníkov, flexibilné vytváranie multidisciplinárnych riešiteľských tímov podľa povahy riešenej problematiky.

úzka spolupráca s vedecko-výskumnými a inými odbornými inštitúciami.

Konziliárne návštevy na porastoch klientov.

Konziliárne návštevy na porastoch klientov.

Design by MD COM, ŽilinaCopyright: PIAPS Žilina © 2006 - 2015