7. Posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie podľa Zákona č. 24/2006 Z.z., akreditácia na poľnohospodárske stavby, vodné stavby, líniové stavby.

1. Poradenstvo v legislatívnych otázkach posudzovania vplyvov

2. Vypracovávanie zámerov a správ o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie v oblastiach

poľnohospodárske stavby a meliorácie,

vodné stavby,

líniové stavby.

3. Monitoring zložiek životného prostredia podľa Zákona č. 127/1994

Naše doterajšie práce:

Vodné dielo Žilina – Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie (1992, 1993, 1994)

Metodická príručka na posudzovanie vplyvu vodných stavieb na životné prostredie (MŽP SR, 1993)

Posúdenie sústavy MVE na Orave, východisková environmentálna štúdia (SEP – Vodné elektrárne Trenčín, 1994)

Štúdia energetického využitia Váhu v úseku Kraľovany – Ružomberok (pre Pedohyg Bratislava, 1992)

Správa o hodnotení vplyvov MVE na Váhu v profiloch Černová, Hubová a Stankovany na životné prostredie (Vodné dielo a. s. Žilina, 1997)

Metodická príručka na posudzovanie vplyvov poľnohospodárskych stavieb a meliorácií na životné prostredie (Ministerstvo životného prostredia SR, 1996)

Správa o hodnotení vplyvu diaľnice D1 v úsekoch Sverepec – Višňové a Lipovec – Sučany na životné prostredie (Slovenská správa ciest, 1997)

návrat
Design by MD COM, ŽilinaCopyright: PIAPS Žilina © 2006 - 2015